Tag: dùng 2 facebook trên 1 điện thoại

Hướng dẫn cách dùng 2 Facebook trên Iphone cùng lúc 

Sử dụng nhiều tài khoản Facebook cùng lúc trên điện thoại đặc biệt là iPhone là một trong những cách giúp bạn chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản. Với thứ 3 của ứng dụng, bạn có thể sử dụng 2 Facebook trên iPhone cùng lúc mà không cần phải đăng xuất tài khoản. […]